Roger Kristiansen har 27 års erfaring fra:

Trading sjef, Tycoon As v/ Øystein Stray Spetalen.

Hedgefondsforvalter, Saligia Asset Managment v/ Øystein Stray Spetalen.

Porteføljeforvalter, Vosko AS v/ Tore Aksel Voldberg.

Porteføljeforvalter, Sector Asset Management.

Institusjonsmegler, Handelsbanken Markets.

Senior aksjemegler, Norse Securities AS.

Aksjemegler, Sundvall ASA.

Porteføljeforvalter, Tekan Aktiv Forvaltning ASA.

Roger Kristiansen er utdannet Diplomøkonom, Studieretning Finans fra Handelshøyskolen BI.

 

En Top-Down tilnærming gir en effektiv måte å vurdere “The Big Picture” på og det inkluderer makroforhold som renter, valuta, råvarer og nøkkelindekser. Samvariasjonen mellom disse får stor betydning for vurdering av de enkelte signaler og trender på selskapsnivå.

TOP-DOWN TILNÆRMING

Roger Kristiansen har lang erfaring med å kombinere fundamental analyse med bruk av timing verktøy som tekniske- og sentiment analyser for å finne perioder med god risk/reward, når man skal være ute av markedet eller gå short. Mange investorer gjør den feilen at de er for aktive i markedet.

Hovedformålet med TaktiskInside.com er å bidra til å gi investorer oversikt, second-opinion og gi veloverveide anbefalinger med god risk/reward.

Du vil ikke finne 20 forskjellige aksjeanbefalinger per dag på disse sidene, men kun når det oppstår muligheter som innehar tilfredsstillende kriterier for risk/reward.

Som abonnent av enten Inside Oslo Børs og Taktisk Inside vil du oppleve at Roger Kristiansen i perioder publiserer analyser som går imot oppfatningene til din aksjemegler, fundamental analytikere eller den allmenne oppfatningen i media. Dette fordi når for mange investorer blir positive eller negative vil det oppstå store mellomlangsiktige muligheter i det å tenke annerledes. Roger Kristiansen benytter en rekke tekniske- og sentiment verktøy som ikke brukes i det norske markedet, men er mye brukt av investorer på Wall Street.

EKSEMPLER PÅ SENTIMENT ANALYSER

Forholdet mellom antall stigende aksjer og fallende aksjer i et marked.

Forholdet mellom volumet som går inn i hhv. stigende og fallende aksjer.

Fryktindikatorer – som VIX og Put/Call ratioer.

Antall nye topper og bunner i en indeks.

Hausseindekser – Antall selskaper i en indeks som ligger i hhv. kjøps- og salgssignaler.

Indekser vs. glidende gjennomsnitt

Sentiment undersøkelser som gjøres av uavhengige selskaper.

Hedgefond posisjonering og identifisere ekstreme ubalanser i futures markedet.

En av de dyktigste investorene i Norge har som filosofi å kun være aktiv i deler av året, og det gjelder kun å ri de tømmerstokkene som kommer flytende helt inntil elvebredden.

Inside Oslo Børs og Taktisk Inside skal finne de tømmerstokkene, og trendene som har best risk/reward.

Roger Kristiansen har lang erfaring med å benytte sentiment analyser for å identifisere når markedene er strukket på kort- og mellomlang sikt. Et eksempel er når hedgefondene er kraftig posisjonert for oppgang i oljeprisen, short posisjonene er på det laveste nivå på mange måneder og oljeprisen i seg selv er kraftig overkjøpt. Er det ikke åpenbare positive fundamentale forhold som tilsier videre oppgang, hvem skal da løfte oljeprisen videre?

FUTURES RAPPORTER

Roger Kristiansen har brukt rådataene fra Commitment of Traders (CFTC) siden midten av 2000 tallet for å få oversikt over både hedgefond og Commercials/produsenter long- og short posisjoner i futures markedet. Tolket på riktig måte vil slik informasjon gi meget viktige ledetråder for retningen til aktiva klassen. I perioder vil disse aktørene ha for store posisjoner i en retning, og det vil oppstå muligheter eller trusler. Når hedgefondene, som f.eks. i gull og olje, har ligget med rekordhøye posisjoner i 2016 har dette sørget for store kortsiktige kontra-bevegelser.

Taktisk Inside vil identifisere slike ubalanser i indekser, valuta og råvarer.