Taktisk Inside Premium er et produkt for profesjonelle investorer som ønsker full tilgang til en egen sentiment- og teknisk analytiker, men uten å ha tilhørende arbeidsgiveransvar.

Abonnementet gir mulighet for å skreddersy et daglig og ukentlig opplegg for hva man ønsker av rapporter og anbefalinger.

Abonnenter kan på kort varsel ønske oppdateringer på et marked, aksjer, råvarer og sektorer eller andre spesifikke oppdateringer.

Abonnenter kan be om teknisk overvåking av ulike sektorer og enkeltaksjer.

Det er også mulig å ønske om jevnlige 1-1 møter og presentasjoner.

Inside Oslo Børs og Taktisk Inside er inkludert i Premium abonnementet.

Serviceprogrammet er kraftig utvidet, hvor det legges vekt på en høy grad av fleksibilitet.

Av kvalitet og kapasitetshensyn vil det kun være et begrenset antall plasser tilgjengelig i dette serviceprogrammet.

Ta kontakt for en nærmere presentasjon av dette produktet.