– Profesjonell bruk av teknisk- og sentimentanalyser
– Ett investor perspektiv
– Multi aktiva innsikt
– Ukentlig rapport – “Hva skjer under overflaten på Wall Street”
– Timing, The Big Picture og analyser og ideer som til tider går imot allmenn oppfatning
– Sentiment og tekniske indikatorer som faktisk fungerer i et marked i ekstrem modus.
– Indikatorer som måler markedsrisiko (overkjøpt/oversolgt)
– Tidsbesparende grafiske oversikter
– Innovasjon
– Idéskaping
– Tilgang til alle chartsamlinger
– Tilgang til Inside Oslo Børs er inkludert i abonnementet

Norges mest erfarne investorer bruker investorpsykologi som et verktøy.

 • Taktisk Inside benytter chartdrevet teknisk- og sentimentanalyser til å generere rettidig, handlekraftig og profesjonell rådgivning til investorer.
 • Roger Kristiansen har siste 15 årene levert teknisk- og sentimentanalyser til noen av av norges mest erfarne investorer.
 • Det er en kjensgjerning at de mest vellykkede investorene i Norge benytter sentiment eller investorpsykologi som ett av sine verktøy.
 • Taktisk Inside skal levere “Top-Down” innsikt og ideer som vil gi investorer god oversikt over trender og makroforhold.
 • Taktisk Inside har en god balanse mellom markeder, investeringsideer, økonomiske trender og i et format som bidrar til å plassere innspillene inn i den store sammenhengen.

Verktøy som vil endre din måte å “angripe” markedet på.

 • Flere av indikatorer og metoder som presenteres er lite kjent i det norske markedet.
 • Taktisk Inside vil bidra til å endre din måte å «angripe» markedet på.
 • Taktisk Inside følger utviklingen i futuresmarkedet tett, og det har vist seg gjentatte ganger at ekstremposisjoneringer fra hedgefondene har vært vendingspunkter og gitt gode contrarian trading muligheter.
 • Taktisk Inside gir investorer tilgang til verktøy som faktisk fungerer når markedene preges av høy grad av frykt og usikkerhet. I slike perioder er det sjelden man får noen god hjelp fra fundamentalanalytikere og andre rådgivere.

Indikatorer som fungerer når frykten eller grådigheten er i ekstrem modus.

 • Taktisk Inside har verktøy som sørger for at investorer kan heve seg over sin egen frykt eller grådighet, eller når den kollektive frykten skaper et marked i ekstremmodus.
 • Taktisk Inside måler også deltakergraden i markedet og når porteføljeforvaltere har en lav deltakergrad eller markedet er i en periode hvor mange ikke TROR på oppgangen vil det etableres en «Wall of Worry». Da stiger markedet på investorenes frykt for å ha for lav vekt og at de går glipp av en videre oppgang.

Teknisk analyse som fungerer.

 • Taktisk Inside har verktøy som med høy grad av sannsynlighet vil kunne finne ut om markedet befinner seg innenfor ett bunnområde.
 • Tekniske indikatorer, som har en bra track-record, er den eneste gode støtten investorer har i markeder med ekstrem usikkerhet.
 • Taktisk Inside vil være et profesjonelt støtteapparat når markedet er i ekstremmodus og når det er flere spørsmål enn svar.